Indsats

Aktivitet, der er rettet mod et resultat.

Kommentar

Indsats anvendes i Hvidbog om rehabilitering ofte i form af rehabiliteringsindsats.

Indsats anvendes generelt i materialer fra National Koordination. National Koordination er en enhed i Social- og Boligstyrelsen, der understøtter den nationale koordinationsstruktur på det mest specialiserede område.

I DTHS anvendes indsats generelt i stedet for ydelse, da indsats også generelt anvendes i det kommunale socialområde.

Kildeangivelse

Den Danske Ordbog (ordnet.dk)
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 4, s. 124