Kvalitet

Hvorvidt man opfylder de mål, man har sat for i en konkret indsats.

Kildeangivelse

Kvalitet, Videnscenter for værdig ældrepleje, 2022
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 4, s. 124