Lige adgang

At den enkelte persons behov skal være styrende for indsatserne.

Kommentar

Rehabiliteringen bør understøtte lige adgang for alle i målgruppen.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 49