Livskvalitet

Det, der kendetegner et godt liv.

Kommentar

Vurderingen af livskvalitet beror på personens subjektive bedømmelse af eget liv eller på andres objektive bedømmelse af en persons livsvilkår. Rehabilitering skal bidrage til livskvalitet, som det opleves fra den person, der er i rehabilitering. Livskvalitet skal således – på lige fod med aktivitet, deltagelse og mestring – forstås subjektivt.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 25
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 2, s. 123