Mål

Det, der konkret skal komme ud af de handlinger, der udføres for at opfylde formålet.

Kommentar

Mål sættes i fællesskab med personen. Mål kan betragtes som specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART) punkter i en plan eller strategi.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 27
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 4, s. 124