Meningsfuld

Oplevelsen af indflydelse og betydning.

Kommentar

Personens mentale drivkraft og troen på at kunne har indflydelse på motivationen. At have indflydelse på egen situation, hvor håb og ønsker indgår, kan bidrage til meningsfuldhed.

Se også under drømme.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 55
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 1, s. 123