Mestring

De strategier og fremgangsmåder, som personer anvender til at håndtere nye, svære eller måske ubehagelige situationer samt ændret fysisk, psykisk eller kognitiv funktion og de følelser, der kommer deraf.

Kommentar

Mestring involverer kommunikation, handling, tanke og følelsesmæssig kontrol. Mestring handler således om personens evne til at kunne håndtere disse situationer og/eller ændringer, samt om kompensering og tilpasning til omgivelserne.

Mestring har betydning for, hvordan personen begriber, håndterer og handler i forskellige situationer og har dermed også betydning for personens funktionsevne.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 25