Metode

En struktureret måde at udføre en handling på, som er italesat og tilstrækkelig tydelig og konkret til, at handlingen kan reproduceres.

Kildeangivelse

Social- og Boligstyrelsens begrebsbase, 2023