Monitorering

Er kendetegnet ved systematisk dataindsamling og er et vigtigt redskab i kvalitetsarbejde.

Kommentar

Monitorering henviser til processen med at overvåge eller nøje observere for at registrere ændringer, udvikling eller tilstande over tid i indsatsområder eller på tværs af indsatsområder. Det indebærer ofte systematisk indsamling af data eller observationer for at opretholde kontrol, identificere problemer eller evaluere resultater.

Kildeangivelse

Hvidbog om Rehabilitering, 2022, s. 12
Hvidbog om Rehabilitering, 2022, anbefaling 3, s. 124