Motivation

Tilskyndelse til at handle på en bestemt måde.

Kommentar

Motivation tager udgangspunkt i personens drømme, håb og ønsker. Når personen tilføres viden om mulighederne i rehabiliteringen, kan det påvirke motivationen.

Kildeangivelse

Den Danske Ordbog (ordnet.dk)
Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 55