Ønsker

Ønsker, drømme og håb refererer samlet til en persons positive forestillinger om eller forhåbninger til fremtiden.

Kommentar

De overbevisninger, principper og ideer, som en person eller samfund anser for at være vigtige og ønskværdige. De er dybt personlige og kan variere betydeligt fra en person til en anden, og de danner grundlaget for, hvordan vi handler og træffer beslutninger i vores liv.

En person er unik, har personlige værdier og ressourcer.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022 s. 50
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 2, s. 123