Pårørende

En indsats, der er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet.

Kommentar

Det er op til den enkelte at definere, hvem der er pårørende og valget af pårørende i samarbejdet er dynamisk.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 26
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 2, s. 123