Person

En person i rehabilitering er et menneske, der oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i sin fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet.

Kommentar

I DTHS anvendes person som samlende begreb for de, der modtager rehabilitering.
Person er en neutral term, der anvendes af Hvidbog om rehabilitering i definitionen af begrebet rehabilitering og er citeret her. Der henvises også til, at man på tværs af forvaltninger osv. bruger andre termer – fx borger.

Hvidbog om rehabilitering, 2022 citat: “Person er valgt for at undgå stigmatisering, understøtte, at personen er en aktiv partner samt for at følge den betegnelse, der anvendes i Handicapkonventionen”.

Person anvendes i Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne som samlebegreb for målgrupperne.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 22 m.fl.
Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne §1.
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 1, 2 og 3, s. 123/124