Personcentreret

En tilgang, der tager udgangspunkt i, at personen bedst selv kender egne behov og er kvalificeret til at træffe beslutning om, hvad personen ønsker og har brug for.

Kommentar

Fokus er på at gøre ting sammen med personen frem for at levere noget til personen.

Anvendes i DTHS frem for borgercentreret.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 78