Praksis

Faglige tilgange, strategier, metoder, procedurer og rutiner.

Kommentar

Praksis forstås som de forudsætninger, der skal være tilstede for at levere en rehabiliterende indsats med en bestemt faglig målsætning.

I DTHS betegner praksis således alle de institutionelle og faglige vilkår og indsatser, der er en forudsætning for at levere rehabilitering.

Kildeangivelse

Indkredsning af Lovende praksis på det specialiserede socialområde, VIVE, 2016
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 3, s. 124