Rådgivning

Indsats, hvor en fagperson gennem dialog og formidling inden for et specifikt emne, hjælper en person eller gruppe af personer med at klarlægge problemer og opstille løsningsforslag og handlemuligheder, for derved at sætte personen i stand til at foretage valg og handlinger i forhold til den situation, der ligger til grund for henvendelsen.

Kommentar

I DTHS anvendes rådgivning og vejledning synonymt med rådgivning som den bærende betegnelse.

Kildeangivelse

Social og Boligstyrelsens begrebsdatabase, SBST 2023