Rehabilitering

En indsats, der er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet.

Kommentar

Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, fagprofessionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation. Termen rehabilitering anvendes generelt i DTHS som overbegreb for indsatser. Se også under specialundervisning .

I DTHS følges desuden praksis i Hvidbogen om at definitionen for rehabilitering også dækker habilitering.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 21-22, 55, 113.
Hvidbog om rehabilitering, 2022, anbefaling 1,2,3 og 4, s. 113/124