Ressource

Mængde af fysiske eller psykiske kræfter el. lign., der i et vist omfang er til rådighed, besiddes eller kan udnyttes.

Kommentar

Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering.

Kildeangivelse

Den Danske Ordbog (ordnet.dk)
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 1, s. 123