Samarbejde

En gensidig aktivitet mellem fagprofessionelle, personen og evt. pårørende for at nå et fælles mål.

Kommentar

Samarbejde med deling af viden og et fælles mål for personen er en af de grundlæggende betingelser for, at rehabiliteringen lykkes.

Kildeangivelse

Den Danske Ordbog (ordnet.dk) Dansk Sprognævn
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 4, s. 124