Selvbestemmelse

Refererer til at frit at kunne vælge en position i samfundet, som er meningsgivende for én selv ud fra de evner og kompetencer, man har.

Kommentar

Rehabiliteringen er personcentreret med respekt for personens muligheder for selvbestemmelse og sker i et samarbejde mellem den/de fagprofessionelle, personen samt evt. pårørende.

Kildeangivelse

Social og Boligstyrelsens begrebsdatabase, SBST 2023