Specialpædagogisk bistand

Indsats, der er nødvendig i forhold til personens udbytte af specialundervisningen.

Kommentar

Specialpædagogisk bistand kan rettes mod personen selv eller pårørende og omfatter bl.a. information, rådgivning, udredning i forhold til hjælpemidler, tilpasning og instruktion i brug af disse.

Kan evt. gives som holdundervisning.

Kildeangivelse

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne §1 og 2