Specialundervisning, mest specialiseret

Specialundervisning til målgrupper defineret af Social- og Boligstyrelsen ud fra to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt: - Målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden - Målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgruppernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden.

Kommentar

Social- og Boligstyrelsen har til opgave at;
”Følge udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og indsamle og formidle viden om effekt af indsatserne på det mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede specialundervisning, der gives i henhold til lov om folkeskolen eller lov om specialundervisning for voksne.”

I DTHS afventer vi en definition fra Bolig- og Socialstyrelsen inden vi anvender betegnelsen.

Kildeangivelse

Social- og Boligstyrelsen
Serviceloven § 13b stk. 1