Tale-, Høre- og Synsinstitution

Et center, afdeling eller enhed, der arbejder med rehabiliteringsindsatser for personer med funktions­nedsættelser på det kommunikative område. Det vil sige for personer med begrænsninger inden for tale-, høre- eller synsområdet.

Kommentar

Der er stor forskel på størrelsen af tale-, høre- og synsinstitutionerne vedrørende antal af medarbejdere, bredde i opgaveporteføljen og bredden i specialkompetencer.
Flere af disse institutioner kaldes også kommunikationscenter.

Kildeangivelse

Projektgruppens definition