Tilgang

Måde, hvorpå man griber et emne an eller anskuer en problemstilling; indfaldsvinkel.

Kommentar

I DTHS er eksempelvis ICF og rehabiliteringsbegrebet som det udfoldes i Hvidbog om Rehabilitering centrale tilgange til indsatserne.

Kildeangivelse

Den Danske Ordbog (ordnet.dk)