Tværfaglig

Koordineret samarbejde mellem flere forskellige fagprofessionelle.

Kildeangivelse

Den Danske Ordbog (ordnet.dk)
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 3, s. 124