Udredning

Afdækning af personens funktionsevne, behov og mulighed for en rehabiliterende indsats.