Værdier

Kvalitet eller ideal, som vurderes højt.

Kommentar

De overbevisninger, principper og ideer, som en person eller samfund anser for at være vigtige og ønskværdige. De er dybt personlige og kan variere betydeligt fra en person til en anden, og de danner grundlaget for, hvordan vi handler og træffer beslutninger i vores liv.

En person er unik, har personlige værdier og ressourcer.

Kildeangivelse

Den Danske Ordbog (ordnet.dk)
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 4, s. 124