Vanskelighed

Refererer til en tilstand af, at noget er svært eller krævende enten fysisk eller mentalt for personen.

Kommentar

I DTHS anbefales det at anvende begrænsninger som synonym for eksempelvis vanskeligheder, problemer, udfordringer mv.

Kildeangivelse

Den Danske Ordbog (ordnet.dk)