Vidensbaseret

Bedst tilgængelig faglig viden og metoder, som skal danne basis for rehabiliteringsindsatserne.

Kommentar

Vidensbasering defineres ved at omfatte:

  1. Praksisbaseret viden fra klinisk og lovende praksis
  2. Personens egne eller nærmeste pårørendes viden og erfaringer
  3. Forskningsviden fra naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske studier og udviklingsprojekter samt (evidens)
  4. Information fra praksis, herunder lokale data og information

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s.28
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 3, s. 124