Stemmeundervisning og -rådgivning til transkønnede personer

Denne information er til dig, som ønsker feminisering eller maskulinisering af din stemme. Opdateret december 2022

En persons stemme er påvirket af fysiske forhold i halsen.

Størrelsen på stemmelæberne og svælget afhænger af det fødselstildelte køn, og dette kan være en udfordring, hvis du ikke identificerer dig med dit fødselstildelte køn.

Gennem stemmeundervisning hos en logopæd er der mulighed for at ændre på stemmen og gøre den mere maskulin, mere feminin eller skabe et mere kønsneutralt udtryk.

Undervisningen tilrettelægges individuelt og indeholder generelle forhold omkring stemmebrug og om de specielle forhold, som angår netop din stemmefunktion.

Om undervisningsforløb

I et undervisningsforløb med voksne transkønnede personer arbejdes der typisk med følgende:

  • Afspænding
  • Vejrtrækning
  • Stemmens tonehøjde
  • Stemmens klang
  • Artikulation (udtale af ord)
  • Andre kommunikationstræk
  • Kropssprog

Det er afgørende for resultatet, at du afser tid til at træne hjemme mellem hver lektion.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om mulighederne for stemmeundervisning og -rådgivning i din kommune, kan du kontakte dit lokale kommunikationscenter eller din kommune, som kan guide dig videre.

Kontaktoplysninger – voksne

Du kan finde kontaktoplysninger til dit lokale kommunikationscenter på dths.dk/medlemsoversigt

Kontaktoplysninger – børn og unge

Transkønnede børn og unge og deres forældre kan rette henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i bopælskommunen for stemme- og talerådgivning, hvis transpersonen er i skolealderen (t.o.m. 9. klassetrin). Herefter har transpersonen mulighed for at få rådgivning og eventuelt søge om undervisning på bopælskommunens kommunikationscenter.

Pjece til download og udskrift

Materialet giver i kort form information om hvilke muligheder der er for transkønnede personer for feminisering eller maskulinisering af stemmen, samt anviser veje til yderligere information.

Stemmeundervisning og -rådgivning til transkønnede personer

ISBN 978-87-94042-07-9 – 3. udgave

Kan frit downloades og evt. printes som 4 sidet pjece til udlevering.

Download pjecen

Del artiklen