IKT netværket

IKT (Informations- og kommunikationsteknologier) omhandler indsatser til mennesker med nedsat funktionsevne i forhold til kommunikation eller strukturering af hverdagen.

Om netværket

IKT netværket har tilknyttet et ledelsesteam, der har koordinatorfunktion i forhold til netværket.

Borgere med behov for indsatser på IKT området, kan have primære problemstillinger i flere af de øvrige faglige områder. Derfor er netværket et tværfagligt netværk i DTHS – et netværk der går på tværs af søjlerne på høre-, tale- og synsområdet.

Aktiviteterne i netværket sker primært ved det årlige Teknologiseminar, der arrangeres af en gruppe i netværket. Desuden videndeles på intranettet, hvor der er mulighed for dokumentdeling samt debatforum.

Gå til DTHS-organisationsplan, hvis du ønsker et grafisk overblik over hele organisationen.

Netværksgrupper

  • Planlægning af Teknologiseminar
  • IKT netværk
Del artiklen