Høresøjlen

De faglige netværk under Høresøjlen er målrettet videndeling og faglig udvikling vedrørende kommunikative og kognitive vanskeligheder relateret til hørenedsættelse og andre hørevanskeligheder.

Om Høresøjlen

Høresøjlen har et overordnet fagligt lederforum.

Aktiviteterne i Høresøjlens faglige netværk foregår via møder og ved brug af videndeling på intranettet, hvor der er mulighed for dokumentdeling samt debatforum. Typisk mødes man enten virtuelt eller fysisk i netværkene 1 dag årligt med erfaringsudveksling og temadrøftelser.

Møderne i de faglige netværk tilrettelægges af faglige medarbejdere.

Netværk

  • Tinnitus, herunder lydoverfølsomhed, Ménière m.m.
  • Cochlear implant
  • Tekniske hjælpemidler (THM)
  • Job og Uddannelse
  • Undervisere for døve

Gå til DTHS-organisationsplan, hvis du ønsker et grafisk overblik over hele organisationen.

Del artiklen