Synssøjlen

De faglige netværk under Synsøjlen er målrettet videndeling og faglig udvikling på synsområdet. Netværkene omfatter indsatser til både børn og voksne med synsnedsættelser og/eller blindhed.

Om Synssøjlen

Synssøjlen har et overordnet fagligt lederforum.

Aktiviteterne i Synssøjlens faglige netværk og vidensfora foregår via møder og ved brug af videndeling på intranettet, hvor der er mulighed for dokumentdeling samt debatforum. Typisk mødes man enten virtuelt eller fysisk ved de Synsfaglige netværksdage, der arrangeres af DTHS og IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede.

De faglige netværk udgår enten fra DTHS eller for nogles vedkommende fra Synscenter Refsnæs. Nogle netværk er tillagt en særlig Vidensforum funktion.

Netværk

Netværk der udgår fra DTHS

 • Syn og erhverv
 • Udviklingshæmning og synsnedsættelse
 • Aldring og synsnedsættelse
 • Syn og IKT
 • Synskonsulenter skolebørn

Netværk der udgår fra Synscenter Refsnæs

 • Synskonsulenter – Blinde småbørn
 • Synskonsulenter – Småbørn og flerhandicappede
 • Alle synskonsulenter 0 – 17 år

Netværk med Vidensforum funktion

 • Orientering og Mobility
 • Punkt og grafisk fremstilling
 • Lys og belysning

Gå til DTHS-organisationsplan, hvis du ønsker et grafisk overblik over hele organisationen.

Del artiklen