DTHS lederforum

I DTHS' lederforum er alle medlemsinstitutioner repræsenteret.

I lederforummet udveksles viden og overordnede temaer, problemstillinger og tiltag i form af drifts og udviklingsopgaver drøftes og besluttes.

Lederne i DTHS mødes 2 gange årligt enten fysisk eller online til 1-dags møder. Derudover afvikles årligt et Årsmøde over 2 dage samt Generalforsamling. Generalforsamlingen er DTHS’ øverste organ og afvikles primo marts i forbindelse med et ledermøde.

Ud over ovenstående afvikles der ad hoc møder om særlige temaer/problemfelter.

Forretningsudvalget i DTHS er ansvarlige for organiseringen af møderne i lederforum.

Til forretningsudvalget og lederforum er der tilknyttet en organisationskonsulent, der varetager en række drifts- og udviklingsopgaver. Der er derudover tilknyttet en økonomiansvarlig der varetager daglig bogføring, regnskab m.v.

Gå til DTHS-organisationsplan, hvis du ønsker et grafisk overblik over hele organisationen.

Del artiklen