Lys og belysning – Børn og unge

Denne vejledning henvender sig til landets synskonsulenter og øvrige fagprofessionelle, der arbejder med belysning på børne- og ungeområdet.

Om vejledningen

Vejledningen kan bruges af dem, som yder rådgivning og vejledning samt til brug for evt. ansøgning til bevilligende myndigheder om tildeling af hjælpemidler til børn- og unge med synsnedsættelser.

Vidensforum for Lys og Belysning har samlet og systematiseret viden på området med et todelt formål:

  • Dels at inspirere til systematisk tilrettelæggelse af arbejdet med at afdække behovet for lys og belysning, så borgerne opnår de mest optimale betingelser for at anvende sit nedsatte syn.
  • Dels at sikre et fælles og ensartet grundlag for vejledning og tildeling af hjælpemidler på tværs af kommuner og kommunikationscentre i Danmark.

Udarbejdelsen af vejledningen er sket i et tæt samarbejde med Synscenter Refsnæs, der har foretaget en systematisk vidensøgning og udformet den grafiske opsætning.

Tak til Vidensforum for Lys og Belysning og Synscenter Refsnæs for at have gjort det muligt.

Download vejledning til skærmlæsning

Download Vejledning – Lys og belysning – Børn og unge

Lys og belysning – Børn og unge

Til fagprofessionelle, som vejleder børn og unge
med synsnedsættelse.

Download vejledning til skærmlæsning

Download vejledning til print

Download Vejledning – Lys og belysning – Børn og unge

Lys og belysning – Børn og unge

Til fagprofessionelle, som vejleder børn og unge
med synsnedsættelse.

Download vejledning til print

Del artiklen