Effektmåling

Måling af virkningen eller resultatet af en indsats.

Kommentar

Effektmåling refererer til processen med at evaluere og kvantificere resultaterne eller virkningerne af en bestemt intervention, et program eller en handling. Dette gøres ofte for at vurdere, hvor godt målene er blevet opfyldt og for at afgøre, om den pågældende indsats har haft den ønskede effekt.

Se også evaluering.

Kildeangivelse

Effektmåling, Socialforskningsinstituttet, 2007