Evaluering

Systematisk, faglig vurdering af fx en indsats eller et forløb.

Kommentar

Der sættes mål for handling, når der planlægges en given indsats. Denne gennemføres og analyseres. Mål justeres eller ændres, og der sættes nye mål eller afsluttes når målet med rehabiliteringen er opfyldt.

Se også effektmåling.

Kildeangivelse

Den Danske Ordbog (ordnet.dk)
Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 31 og 34