Evidensbaseret

Indsats, der gennemføres på baggrund af forskningsbaseret viden.

Kommentar

Der sættes mål for handling, når der planlægges en given indsats. Denne gennemføres og analyseres. Mål justeres eller ændres, og der sættes nye mål eller afsluttes når målet med rehabiliteringen er opfyldt.

Se også effektmåling.

Kildeangivelse

Social- og Boligstyrelsens begrebsbase.