Funktionsevne

Kommentar

Se funktionsevnenedsættelse.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 23
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 2, s. 123