Handicap

Er et resultat af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Kommentar

I DTHS anvendes i lighed med Hvidbogen om rehabilitering, 2022 funktionsevnenedsættelse fremfor for handicap, da handicap som defineret svarer til definitionen af funktionsevnenedsættelse.

Se funktionsevnenedsættelse.

Kildeangivelse

Handicapkonventionen 2017, Præampel, afsnit e), Institut for Menneskerettigheder.