Kommunikationscenter

En institution, afdeling eller enhed, der foretager rehabilitering for personer med nedsat funktionsevne inden for tale-, høre- eller synsområdet.

Kommentar

I DTHS anvendes generelt den overordnede betegnelse Tale-, Høre og Synsinstitution – se dette.

Kildeangivelse

Projektgruppens egen beskrivelse med udgangspunkt i Bogason-rapporten, 2009, s. 7