Kompetence

Uddannelse, viden og færdigheder inden for et givent fagområde.

Kommentar

En fagprofessionel er en person med uddannelse, viden og færdigheder inden for et givent fagområde. I DTHS har en fagprofessionel specialistkompetencer inden for eget kerneområde (dybdekompetencer) og samtidig tværgående generalistkompetencer på andre områder (breddekompetencer).

Se også under fagprofessionel.

Kildeangivelse

Social og Boligstyrelsens begrebsdatabase
Håndbog om rehabilitering på ældreområdet, Sundhedsstyrelsen, 2023
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 3, s. 124