Specialundervisning

Specialundervisning for voksne er tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Kommentar

I DTHS har specialundervisning til formål at rehabilitere personens begrænsninger i forhold til aktivitet og deltagelse som følge af en funktionsnedsættelse.

Det vil ofte være relevant at tilbyde specialundervisning i forbindelse med anden form for hjælp, behandling eller træning.

Specialundervisning i DTHS er kendetegnet ved, at den fagprofessionelle besidder særlig viden og kompetence i forhold til personens kommunikative funktionsnedsættelse.

Se evt. specialundervisning, mest specialiseret

Kildeangivelse

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne §1
Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 103