Vejledning

Forstås som rådgivning

Kommentar

I DTHS anvendes rådgivning og vejledning synonymt med rådgivning som den bærende betegnelse.

Se evt. under rådgivning