Sprog i Praksis – Projektets organisering

Organiseringen i Projekt Sprog i Praksis fremgår her.

Projektejer

DTHS lederforum

Projektleder

Organisationskonsulent Jan Hoedt

Referencegruppe delprojekt A og B – ekstern

Der blev i projektet nedsat en ekstern referencegruppe bestående af samarbejdspartnere med enten faglig eller organisatorisk tilknytning til området.
Der afholdes 3 møder i referencegruppen.

Referencegruppens sammensætning

DTHS’ lederforum var den interne referencegruppe.

Projektgruppe delprojekt A

Foråret 2024

Sammensat af ledere med faglig og ledelsesmæssig erfaring på tværs af DTHS’ primære indsatsområder og med både intern og ekstern kommunikation.

Projektgruppens sammensætning

Projektgruppe delprojekt B

Efteråret 2024

Sammensat af 3 deltagere i projektgruppe A samt 3 fagprofessionelle med bred og dyb faglig erfaring fra hvert af DTHS’ hoved indsatsområder Tale, Høre og Syn.

Projektgruppens sammensætning

Projektgrupper delprojekt C

Foråret 2025

Der sammensættes 3 grupper med 4 fagprofessionelle, hvoraf én er procesleder.

Proceslederne indgår i en tværfaglig gruppe sammen med projektlederen for sparring samt drøftelse af proces og fælles problemstillinger.

Grupperne sammensættes ultimo 2024.

Del artiklen