Udredning af kognitive vanskeligheder og kognitive kommunikationsvanskeligheder

Vejledningen indeholder anbefalinger til, hvad der er god praksis i udredningen af henholdsvis kognitive vanskeligheder og kognitive kommunikationsvanskeligheder hos voksne.

Resumé

Der lægges i vejledningen vægt på identifikation af vanskelighedernes konsekvenser for den personens hverdag og liv.
Anbefalingerne er forankret i forsknings- og lærebogslitteratur, samt i professionel konsensus. Anbefalingerne er sat ind i en ICF-baseret forståelsesramme for at sikre en fælles terminologi såvel mono- som tværfagligt.

Formålet med udredningen kan variere alt efter tidspunkt for hjerneskadens opståen og symptombilledet, herunder karakteren og sværhedsgraden, personens trætbarhed og sygdomsindsigt. Det er op til logopædens/udreders professionelle skøn, hvilke elementer i udredningen, der på et givet tidspunkt bør have størst fokus og dermed hvilke tests/test-elementer, der skal anvendes i udredningen.

Udredning af kognitive vanskeligheder og kognitive kommunikationsvanskeligheder

Download dokument

Del artiklen