Udredning af synsvanskeligheder hos voksne

Vejledningen indeholder anbefalinger til, hvad der er god praksis i synskonsulentens udredning af synsvanskeligheder hos voksne.

Resumé

Formålet med vejledningen er at sikre, at de evidensbaserede anbefalinger til fagfolk i udredningsprocedurer er opdateret i relation til publiceret litteratur efter 2005. Vejledningen ligger i forlængelse af den tidligere vejledning i optisk udredning af voksne med synshandicap.
Det anbefales derfor, at læseren har kendskab til denne. Endvidere indeholder vejledningen anbefalinger til udredning specifikt i forhold til ADL, O&M og kommunikationsteknologiske
hjælpemidler.

Vejledningen til download og udskrift

Udredning af synsvanskeligheder hos voksne

Download vejledning

Vejledning Vol. 3: Optisk udredning af Voksne 2011
Gå til side 63 i vejledningen.

Del artiklen