Vejledning i udredning Vol. 3

Vejledninger Vol. 3 er en samling af vejledninger i udredning på flere områder. Herunder en vejledning vedr. diagnoser på stemmeområdet.

Stemmediagnoser

Listen over diagnoser på stemmeområdet blev udformet på en arbejdsdag for stemmelogopæder d. 1/9 2010. Målet med arbejdsdagen var, at få udformet en liste over diagnoser til brug for logopæder på stemmeområdet. Formålet med en sådan liste er iflg. arbejdsgruppen:

  • At logopæder landet over kommunikerer ensartet med hinanden og med deres samarbejdspartnere
  • At opnå et bedre grundlag for visitation (jfr. God praksis for udredning af dysfoni)
  • Pege i retning af et særligt undervisningsforløb
  • Styrke grundlaget for evidensbaseringen af vores arbejde
  • At kunne fremsøge sager i de elektroniske journalsystemer til brug for
    • Opgørelser/undersøgelser internt på vores institutioner
    • Undersøgelser/forskning på f.eks. universiteterne i forbindelse med f.eks. bacheloropgaver og specialer

Der blev produceret en liste over stemmediagnoser, men det lykkedes ikke, at nå
frem til et nummererings‐ eller kodningssystem til diagnoselisten.

Dokument til download og udskrift

Vejledning i udredning Vol. 3

ISBN 978-87-89925-14-1

Gå til side 115 i dokumentet.

Download dokument

Del artiklen