Bekendtgørelse og vejledning om bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v.

STUK har udsendt udkast til høring. Målgruppen for bekendtgørelsen er elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Høringsopslag på Høringsportalen

DTHS’ høringsvar

Del artiklen