Faglige lederfora

De faglige lederfora består af ledere fra de institutioner, der tilbyder indsatser til borgere med nedsat funktionsevne på specifikke faglige områder.

I de faglige lederfora drøftes overordnede organisatoriske og faglige emner med tilknytning til indsatsområdet.

De faglige lederfora udpeger koordinatorer, der fungerer som kontaktpersoner for ledere og de faglige netværkskoordinatorer i forhold til indhold og styring af søjler og/eller netværk.

Møder indkaldes normalt en gang årligt enten virtuelt eller fysisk. Der er mulighed for ad hoc mødeaktivitet.

Der er etableret faglige lederfora i:

  • Høresøjlen
  • Talesøjlen
  • Synssøjlen
  • Hjernerystelsesnetværket

Gå til DTHS-organisationsplan, hvis du ønsker et grafisk overblik over hele organisationen.

Del artiklen